Turska uključena u projekt rekonstrukcije mosta Mehmed-paše Sokolovića

02 Mar 2017

Ambasador Republike Turske u BiH Haldun Koc sastao se danas u Višegradu sa načelnikom opštine Mladenom Đurevićem i predstavnicima svih institucija uključenih u projekat rekonstrukcije mosta Mehmed-paše Sokolovića.

Na sastanku su dogovoreni rokovi do kada bi se trebali ispuniti uslovi za tehnički prijem radova i izdavanje upotrebne dozvole, a potom i svečano otvaranje rekonstruiranog bh. nacionalnog spomenika.

Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) i Općina Višegrad trebaju do 31. maja Ministarstvu građenja RS-a dostaviti elaborat i projekat izvedenog stanja, građevinske dnevnike, te saglasnost Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa, izvještaj nadzornog organa, kako bi Komisija za tehnički prijem radova izašla na lice mjesta i uradila neophodne analize.

Prema riječima ambasadora Halduna Koca, sastanak u Višegradu praktično je nastavak ranije započetih razgovora u Sarajevu.

"Zahvaljujem svim relevantnim institucijama na svemu što su učinili. Kao ambasador Republike Turske sretan sam što je moja zemlja mogla da doprinese tome da se jedan ovako predivan spomenik kulture, jedno ovako prelijepo naslijeđe na najljepši način prenese i budućim generacijama", izjavio je ambasador Koc nakon sastanka u Višegradu.

Načelnik Opštine Višegrad Mladen Đurević zahvalio se svim učesnicima na dolasku i postignutom dogovoru, a dogovor podrazumijeva da komisija za tehnički prijem radova posjeti rekonstruisani most i naloži otklanjanje eventualnih nedostataka.

Šef kancelarije UNESCO-a u BiH Siniša Šešum kazao je da do jula ove godine, kada se obilježava 10. godišnjica uvrštavanja mosta na listu svjetske baštine UNESCO-a, treba da bude okončano sve što je potrebno za njegovo otvaranje.

"Nijedan od problema koje smo mi danas uočili ne može apsolutno uticati na status mosta na listi svjetske baštine UNESCO-a. Dalje će se sve vidjeti kroz sam proces tehničkog prijema. Međutim, most je tu stajao 440 godina i nadamo se da će stajati bar još toliko iza nas", naglasio je Šešum.

Učesnici sastanka složili su se u ocjeni da će obnovljena ćuprija Mehmed – paše Sokolovića i dalje biti jedan od najznačajnijih spomenika kulture, ne samo u Višegradu već i u cijeloj BiH i šire.

(AA)


Ocijeni
(2 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo