Najave

Gost dvadesetog izdanja sehurskog programa je Mustafa Širbić.
Serijal ''Glas mladosti u ramazanu'' danas nastavlja ekipa iz O.Š.''Umihana Čuvidina''.
Gosti devetnaestog izdanja sehurskog programa su mr. Fatima Žutić i dr Haris…
O značaju posjete rodnini, prijateljima i bolesnima danas će u serijalu ''Glas…
Gost osamnaestog izdanja sehurskog programa je Muhamed Jusić.
U serijalu ''Glas mladosti u ramazanu'' o porukama bitke na Bedru danas…
U drugom izdanju ramazanskog serijala “Poziv“ govorimo o našim ezanima.
Gost sedamnaestog izdanja sehurskog programa je prof. dr. Ferid Dautović.
Gost šesnaestog izdanja sehurskog programa je prof. dr. Elharun Selimović.
Gost petnaestog izdanja sehurskog programa je prof. dr. Ismet Gavrankapetanović.
U serijalu ''Glas mladosti u ramazanu'' sa nama su i učenici Srednje…
Učenici O.Š. ''Podlugovi'' u serijalu ''Glas mladosti u ramazanu'', predstaviće se sa…
Učenici '' Srednje škole za saobraćaj i komunikacije'', u novom izdanju serijala…
Gost trinaestog izdanja sehurskog programa je Amir Sakić, direktor Agencije za certificiranje…
U novom, 86. izdanju emisije Ibadet-veza sa Stvoriteljem u petak 09. juna…
U novom izdanju serijala ''Glas mladosti u ramazanu'' predstaviće nam se i…
Gošća trinaestog izdanja sehurskog programa je Azra Ibrahimović.
O humanosti i dobročinstvu danas će nam govoriti učenici Srednje mašinsko-tehničke škole-Sarajevo.…
Gošća dvanaestog izdanja sehurskog programa je Samira Arnautović.

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo