Najave

Tema o kojoj će nam u nastavku serijala ''Glas mladosti u ramazanu''…
U posljednjem izdanju serijala "Poziv" ćemo vam predstaviti kamp za mujezine MIZ…
Iz ''Treće osnovne škole''-Ilidža sa nama je nova ekipa iz serijala ''Glas…
Gosti dvadeset četvrtog izdanja sehurskog programa su prof. Nusret Isanović i prof.…
Gosti dvadeset trećeg izdanja sehurskog programa su prof.dr. Džemal Latić i Latif…
Gošće dvadeset drugog izdanja sehurskog programa su Mevlida Serdarević i Meliha Terzić…
Ekipa iz O.Š. ''Nafija Sarajlić'' sa nama će podjeliti iskustva kako postiti…
Serijal ''Glas mladosti u ramazanu '' nastavlja ekipa iz O.Š. ''Osman Nakaš'.
U novom, 87. izdanju emisije Ibadet-veza sa Stvoriteljem u petak 16. juna…
Gost dvadeset prvog izdanja sehurskog programa je mr. Elnur Salihović.
Ekipa iz SŠC ''Nedžad Ibrišimović'' iz Ilijaša u nastavku serijala ''Glas mladosti…
Gost dvadesetog izdanja sehurskog programa je Mustafa Širbić.
Serijal ''Glas mladosti u ramazanu'' danas nastavlja ekipa iz O.Š.''Umihana Čuvidina''.
Gosti devetnaestog izdanja sehurskog programa su mr. Fatima Žutić i dr Haris…
O značaju posjete rodnini, prijateljima i bolesnima danas će u serijalu ''Glas…
Gost osamnaestog izdanja sehurskog programa je Muhamed Jusić.
U serijalu ''Glas mladosti u ramazanu'' o porukama bitke na Bedru danas…
U drugom izdanju ramazanskog serijala “Poziv“ govorimo o našim ezanima.
Gost sedamnaestog izdanja sehurskog programa je prof. dr. Ferid Dautović.

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo