Ekipa iz Druge gimnazije - Srajevo svojim nastupom završiće serijal '' Glas mladosti u ramazanu.

Iz O.Š. '' Ćamil Sijarić'' u serijalu ''Glas mladosti u ramazanu" sa nama su : Hahan Ganić, Hatidža Imamović, Zerina Osmanović, Merjem Huseinović, Hana Krnjić i Mela Šućurević, sa prof. Medihom Kršo. Njihova teme je ''sadekatu-l-fitr''. Seijal pratite u ramazanskom jutru i iftraskom programu radija BIR.

Gost dvadeset osmog izdanja sehurskog programa je dr. Senad Ćeman.

Gost dvadeset osmog izdanja sehurskog programa je dr. Abdulgafar Velić.

Iz O.Š. '' Edhem Mulabdić'' u serijalu ''Glas mladosti u ramazanu'' sa nama su : Eman Tahmaz, Hamza Hodžić, Amina Durić, Hamza Imamović, Hadidža Terzić, Emin Imamović, Harun Muhović, Džuzel Jeleč, Džana Imamović. Pod mentorstvom prof. Jasmine Terzić.

Gost dvadeset sedmog izdanja sehurskog programa je dr. Aladin Husić.

Gost dvadeset šestog izdanja sehurskog programa je hafiz Elvir Duranović.

U ovom izdanju serijala ''Glas mladosti u ramazanu" sa nama su  učenici Treće gimnazije Sarajevo.

Gost dvadeset petog izdanja sehurskog programa je prof. Osman Lavić .

Tema o kojoj će nam u nastavku serijala ''Glas mladosti u ramazanu'' govoriti ekipa iz Gimnazije Dobrinja je ''Početak objave Kur'ana.

Stranica 1 od 9

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo