Srebrenica Potočari 2016

Srebrenica Potočari 2016 "I ne recite za one koji su na Allahovu putu poginuli: "Mrtvi su!" Ne, oni su živi, ali vi to ne znate“!

El-Bekare, 154

Category: video Hits: 1390