"Svi smo jedan ummet!"

Hutba iz Begove džamije hafiz. Salih Halilović.

Category: videoHits: 1420

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo