Direktorima javnih preduzeća u Sarajevu smanjene plate, nekima i za više hiljada KM Istaknuto

15 Feb 2017

Vlada Kantona Sarajevo je na vanrednoj sjednici održanoj 26. januara ove godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

Prema novoj Uredbi, direktorima 13 javnih zdravstvenih preduzeća u Kantonu Sarajevo plate su smanjene, nekima od njih i za nekoliko hiljada KM.

- direktor Doma zdravlja KS - 2.511 KM (prije uredbe 3.390)

- direktor Opće bolnice "Prim dr. Abdulah Nakaš" - 2.385 KM (prije uredbe 4.066)

- direktor Psihijatrijske bolnice KS - 1.946 KM KM (prije uredbe 3.946)

- direktor Zavoda za bolesti ovisnosti KS 1.820 KM (prije uredbe 3.633)

- direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS 2.109 KM (prije uredbe 3.905)

- direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS 1.946 KM (prije uredbe 3.214)

- direktor Zavoda za javno zdravstvo KS 1.946 KM (prije uredbe 4.932)

- direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS 1.820 KM (prije uredbe 3.148)

- direktor Zavoda za zaštitu zdravlja studenata KS 1.820 KM (prije uredbe 2.225)

- direktor Zavoda za medicinu rada KS 1.946 KM (prije uredbe 2.884)

- direktor Zavoda za sportsku medicinu KS 1.757 KM (prije uredbe 2.666)

- direktor Apoteka Sarajevo 2.473 KM (prije uredbe 5.655)

- direktor Zavoda zdrvastvenog osiguranja KS 2.322 KM (prije uredbe 4.670)

(N1)

Ocijeni
(4 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo