FIN: Doktorirao reisu-l-ulema Husein ef Kavazović Istaknuto

15 Feb 2017

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović danas je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu odbranio doktorsku disertaciju, čime je postao doktor islamskih nauka.

Doktorska teza je glasila "Kodifikacija šerijatskog građanskog prava na temeljima hanefijske pravne škole u Egiptu: Primjer Muršid al-Ḥayrāna i Majallah al-Aḥkām al-ʻadliyyah – komparativna studija".

Komisiju su činili dr. Enes Ljevaković, predsjednik komisije, prof. dr. Fikret Karčić, mentor, dr. Mustafa Hasani, član komisije.

Reisu-l-ulema je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio 1983. godine. Na Šerijatskom fakultetu Univerziteta Al-Azhar u Kairu studirao je u periodu od 1985. do 1990. godine. Magistarski rad je odbranio na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

BIR.ba

Ocijeni
(12 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo