Kamen temeljac za ponovnu izgradnju Arnaudija džamije u Banjoj Luci 22. aprila Istaknuto

26 Mar 2017

Svečanost polaganja kamena temeljca za ponovnu izgradnju Arnaudija džamije, jedine neobnovljene banjalučke džamije, bit će održana 22. aprila.

U Ankari su 11.oktobra 2016. godine direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice (IZ) u BiH  Senaid Zajimović i direktor Generalne direkcije vakufa Republike Turske Adnan Ertem potpisali Protokol o realizaciji projekta ponovne izgradnje Arnaudije džamije u Banjoj Luci.

Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH je putem svog partnera, Generalne direkcije vakufa Republike Turske, osigurala neophodna vakufska sredstva za finansiranje radova ponovne izgradnje Arnaudije, jedine neobnovljene i neizgrađene džamije u Banjoj Luci.

Njenom ponovnom izgradnjom Islamska zajednica će u potpunosti okončati realizaciju obnove i ponovne izgradnje svih u ratu porušenih džamija u Banjoj Luci.

O ponovnoj obnovi Arnaudije, porušene 7.maja 1993., razgovarano je na nedavnom sastanku direktora Vakufske direkcije Senaida Zajimovića sa muftijom banjalučkim Osmanom ef. Kozlićem.

Defterdarija ili Arnaudija džamija je jedna od 15 u ratu srušenih džamija u Banjoj Luci.

Jedan od potpisnika Ferhad-pašine vakufname, ministar finansija Bosanskog pašaluka - defterdar Hasan efendija podigao je 1595. godine ovu lijepu potkupolnu džamiju poznatu pod imenom Arnaudija ili Defterdardija, koja se nalazila u Donjem Šeheru u Banjoj Luci, nedaleko od Ferhadije džamije.

Bila je uvrštena na Listu svjetske baštine UNESCO-a.

O vremenu njene izgradnje obavještavao je napis uklesan u kamenu nad ulazom. Natpis iznad ulaza u unutrašnjost džamije u prevodu glasi:

    Kad podiže ovu džamiju onaj koji je obuzet dobrim djelima,
    Za ljubav Boga potrošio je svoje blago.
    To je krasan dvorac i veličanstveno umjetničko djelo.
    Neka Bog nagradi! - To postade ugodno stjecište dobrih Ijudi.
    Neka svojom dobrotom oprosti (dobrotvoru) Onaj čija je milost obilna.
    On prašta njegove pogreške i grijehe.
    Kako da izreknem kronostih ovoj divnoj džamiji?
    Nevidljivi glas reče: O Šebzi, reci: "Džamija defterdara!"

Ocijeni
(3 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo