Na redovnoj tribini „Mostarskog kruga“ akademik Esad Duraković sinoć je u Mostaru predstavio je svoju novu knjigu pod naslovom „Kriza muslimanskog svijeta kao kriza subjekta“.

Novo putopisno djelo Ibrahima Kajana „Put u Blagaj- blagajske vedute“ promovisano u petak 7. aprila 2017 godine u Mostaru.

U organizaciji Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Regionalnog odbora za Hercegovinu krajem prošle sedmice održana je javna tribina pod nazivom "Zločin-Hag-kazna" organizirana u povodu žalbe na presudu međunarodnog suda u Hagu u predmetu 'Prlić i ostali' protiv šestorice nekadašnjih najviših političkih i vojnih zvaničnika Herceg- Bosne, Jadranka Prlića, Milivoja Petkovića, Slobodana Praljka, Brune Stojića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića. Tribina je obilovala brojnim svjedočanstvima o zločinu počinjenom nad Bošnjacima Hercegovine u drugoj polovini 1993. i početkom 1994.godine.

Naša južna baština  u današnjem izdanju donosi reportažne zapise iz jednog od najljepših bosanskohercegovačkih gradova, smještenom uglavnom na periferiji bošnjačkih interesovanja.

Jedna od ličnosti iz naše bliže prošlosti koja je posljednje desetljeća poslužila kao motivacijska identifikacija Bošnjaka bio je rahmetli Husaga Ćišić, medresalija, borac za politička prava Bošnjaka s početka XX stoljeća, političar, vojnik, gradonačelnik Mostara, predsjednik Vakufskog mearifskog Sabora BiH, senator Kraljevine Jugoslavije, delegat na trećem zasjednju AVNOJ-a, poslanik u Narodnoj Skupštini SFRJ, borac za ravnopravnost Bošnjaka, neumorni kulturni radnik, historičar, i posljednji imam Nezir-agine džamije u Mostaru. Rođen je 1878.g. a umoro 1956.g.

U emisiji Naša južna baština pokušavamo sačuvati od zaborava sjećanje na hafiza Omera Mušića. Slušaoci radija BIR imaju veliku privilegiju uživati u obraćanjima uglednih profesora sa Fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu: emeritusa prof.dr. Omera Nakičevića, akademika prof.dr. Enesa Karića i prof.dr. Džemaludina Latića koji su o Mušiću govorili na promociji knjige „ hafiz Omer Mušić- život i djelo u Mostaru prije pet godina.

Ministrica obrazovanja u Vladi F BiH Elvira Dilberović odgovara na brojna otvorena pitanja o bosanskom jeziku, koliko je i od koga ugrožen bosanski jezik, ko je najzaslužniji za njegov historijski kontinuitet, o prevelikoj buci tamo gdje nema potrebe i prevelikoj tišini gdje problemi zaista postoje.

Bosna i Hercegovina još jednom se našla u političkoj zavrzlami prepunoj prijetnji i osporavanja osnovnih ljudskih prava, traženja pravde i izvođenje na čistac događaja iz agresije. Žalosna je činjenica da se žrtvi osporava pravo da prokaže zločinca.

Knjiga  “Andrićevstvo: protiv etike sjećanja” akademika Rusmira Mahmutćehajića 11.1. 2017. God. promovirana je i u Mostaru.

Prvo izdanje emisije Naša južna baština u mjesecu decembru posvećeno je dvjema važnim temama, islam u evropskim perspektivama i čvrstina očuvanja imana u prvim desetljećima XX stoljeća na području Mostara. U emisiji govore stotinu četverogodišnja nana Fata Husić i direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka dr. Dževada Šuško.

Stranica 1 od 4

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo